Arquitectura Passivhaus

pensem, creem i construïm

Pensem

veure més

De la mà dels nostres clients, avaluem totes les alternatives, informem i decidim conjuntament quina és la millor solució per a construir cada edifici. I tot això ho fem realitat a un preu just, ja que creiem fermament que un bon disseny pot estalviar molts costos directes d'execució, un gran estalvi energètic i edificis o espais sostenibles i més saludables.

La Directiva Europea 2018/844 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 30 de maig de 2018, així com la nova revisió del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) exigirà que més enllà de desembre de 2020 tots els edificis nous tinguin un consum d'energia gairebé nul (Edificis NZEB - nearly zero energy building)

Actualment i des de fa temps, treballem en edificis que compleixen sobradament aquest estàndard de qualitat. Per això ara com ara construïm de manera eficient edificis amb els sistemes tradicionals o per contra amb arquitectura prefabricada (panells CLT, estructures d'entramat de fusta, cobertes lleugeres, steelframe, etc.).

El concepte d'edifici passiu (passivhaus o també coneguts com a Passive House en els països anglosaxons) es va desenvolupar a Alemanya a la dècada dels 80 i constitueix una evolució de les cases de baix consum energètic. A causa de l'excel·lent qualitat tèrmica dels materials de tancament de l'edifici (parets, finestres i portes), a l'ús de les fonts de calor internes (de la insolació natural i de fons procedents dels dispositius elèctrics que normalment es fan servir a les llars) i a la minimització de les pèrdues de ventilació amb un sistema controlat amb recuperació de calor, l'habitatge passiu no necessita els mecanismes de refrigeració ni calefacció convencionals. De fet, en alguns casos en climes més benignes, no necessita cap mena de sistema de calefacció o refrigeració. En aquest cas, podem parlar d’una casa passiva, que no té cap sistema de generació de climatització.

Per reduir l'excés de calor propi de l'estiu, s'ha de planejar l'ús de la ventilació natural a la nit i la creació de zones d'ombra que protegeixin del sobreescalfament que pot produir la radiació solar.

La demanda de calefacció és inferior a 15 kWh / m² a l'any, el que es tradueix en una reducció de més del 90% de la demanda mitjana d'energia; amb l'estalvi econòmic que suposa i el benefici ambiental que representa.

A cada projecte s'avalua la solució concreta més apropiada, ja que no és el mateix construir una casa prop de la platja, que fer-ho en un poble de muntanya. Les circumstàncies climatològiques de cada emplaçament determinaran moltes de les característiques constructives i de les instal·lacions, sobretot de climatització. A prop de la platja o en zones temperades, farem servir l'estàndard passivhaus per al clima mediterrani. En circumstàncies climatològiques més severes com es dóna en l'alta muntanya de Pirineus, emprarem un reforç per a la climatització com pot ser l’aerotermia o la biomassa (en forma de llar de foc certificada per a casa passiva). També es controla el grau d’humitat interior, per tal d’evitar completament qualsevol fong i floridures, amb la millora per la salut que representa un espai filtrat i lliure de qualsevol agent nociu en suspensió a l’interior de l’habitatge. A la fi, el desenvolupament de cada projecte ens porta a la millor de les solucions que es trasllada als clients, que són els que finalment decideixen.

Les principals característiques dels edificis passius que projectem són les següents:

Disseny bioclimàtic

És fonamental un bon disseny bioclimàtic de l'edifici. Una casa passiva ben dissenyada tindrà temperatures agradables constants a l'interior durant tot l'any i farà un bon ús de la llum natural, requerirà menys energia per escalfar, refredar i il·luminar que una casa convencional.

Igualment, farem servir totes les eines de què disposem per anar un pas més enllà: la plantació d'arbres de fulla caduca, la utilització de plantes enfiladisses, pèrgoles, proteccions solars, etc. Utilitzarem tots els recursos actuals i apresos de l'arquitectura tradicional (sobretot de la dilatada experiència en la rehabilitació de Masies que ja de per si són edificis autosuficients i bioclimàtics), per aplicar-los a l'arquitectura que proposem: bioclimàtica, sostenible i social en procurà equiparar els costos a la construcció d'obra més estesa o “tradicional”.

Aïllament tèrmic de l'envoltant

Amb un gruix d'aïllament tèrmic molt superior a l'utilitzat normalment, les passivhaus pateixen una pèrdua tèrmica molt limitada. Les necessitats de calefacció i refrigeració es redueixen molt o són gairebé nul·les.

Molt important per a nosaltres el tema d'utilitzar aïllaments ecològics estudiats per a cada solució constructiva en concret. Així, minimitzarem els costos de construcció obtenint el màxim rendiment. Per això, comptem amb col·laboradors especialitzats que ens assessoren en cada projecte.

Cal estudiar la situació de les portes i finestres, ja que no han de ser un punt feble de pèrdues de calor o fred. Instal·lant una fusteria de gran qualitat, estudiant els elements fixos i practicables i la seva disposició en cada façana, resolem aquest problema. Com a punt positiu, un bon disseny d'aquests elements ens permetran disposar d'una bona ventilació creuada i un refrescament de la casa a les nits d'estiu.

Absència de ponts tèrmics

S'ha de tenir especial cura amb els ponts tèrmics, que són una entrada de fred o calor no controlada. Un acurat estudi i la posterior posada en obra ens permetrà eliminar-los. En suprimir els ponts tèrmics i amb l'ajuda de la ventilació desapareixen les patologies habituals dels edificis de construcció tradicional com les humitats, condensacions i fongs (especialment crítics en les persones al·lèrgiques i amb major sensibilitat).

Hermeticitat a l’aire

Habitualment en els habitatges es produeixen corrents d'aire a través de fusteries, ocasionades generalment per una mala resolució de ponts tèrmics que provoca condensacions a l'interior amb el consegüent perjudici als residents.

Un habitatge Passivhaus ha de ser hermètic al pas de l’aire. Aquesta hermeticitat es mesura amb un assaig denominat Blower Door que consisteix a crear un diferencial de pressió entre l'interior i l'exterior de l'habitatge col·locant un ventilador en una de les obertures a l’exterior.

Aquest assaig és un dels requisits per aconseguir el certificat d’edifici passiu i el seu resultat ha de ser inferior a 0,6 renovacions d'aire a l'hora per edificis de nova planta.

Instal·lacions

Potser, aquest sigui l'element més diferenciador de la resta d’edificacions. Totes les característiques anteriors són merament passives. Les instal·lacions són l'element actiu de la casa que amb el seu treball ens proporciona el benestar final.

Les cases passives o passivhaus disposen d'un sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor (VMC) que, en primer lloc filtra l'aire de l'interior de la casa mitjançant l'intercanviador de calor ens proporciona una renovació constant de l’aire interior mantenint una temperatura constant i adequada a l'interior de la casa. Aquest sistema a més filtra l'aire perquè sigui adequat, eliminant la pol·lució i altres agents atmosfèrics negatius.

De vegades, es requereix sistemes de reforç. Aquests solen procedir de la biomassa mitjançant estufes o termoestufas de llenya o pellets o, de l'aerotèrmia. Ocasionalment es connecten a terra radiant que treballa a baixa temperatura i, per tant, ens proporciona un major rendiment.

El tema de les plaques fotovoltaiques també és molt interessant, ja que ens ofereixen la possibilitat de no requerir connexió a la font elèctrica tradicional procedent de les companyies. Per tant, no seria indispensable estar connectat a la xarxa sinó que podríem funcionar de manera autosuficient.

També hi ha altres elements a tenir en compte en grans instal·lacions, com podrien ser la geotèrmia, l'abastament d'aigua mitjançant pou de prospecció, la resolució del sanejament amb una depuradora ecològica, entre molts altres.

Els edificis passius disposen d'un sistema de ventilació mecànica controlada (VMC) d'alta eficiència (amb certificació Passivhaus Institut) que assegura la qualitat de l'aire i aporta un gran confort tèrmic i estalvi d'energia. Amb aquest sistema aconseguim que es puguin eliminar els sistemes de calefacció tradicionals.

Creem

Construïm

Oferim el servei d'autopromoció, també conegut com a "claus en mà", per construir o reformar habitatges, locals comercials o qualsevol servei arquitectònic en tots els seus àmbits.

Amb aquest model de gestió de l'obra es pot estalviar el benefici del constructor, que oscil·la entre un 20% i un 40% del pressupost total.

L'autopromoció es planteja cada vegada més com una alternativa molt atractiva per a aquelles persones que tenen la possibilitat i volen participar de manera més activa en el desenvolupament del seu propi habitatge o projecte. Aquesta solució, que consisteix en la gestió i control econòmic del propietari juntament amb el nostre assessorament, permet un control total sobre el disseny i un estalvi econòmic molt important.

Aquesta manera alternativa de construir comporta més dedicació de temps, però ofereix un control i transparència de la gestió econòmica de l'obra i una major implicació del propietari en la presa de decisions i en la participació del disseny resultant de casa.

Acompanyant als nostres clients des del moment de la compra de la parcel·la i la seva gestió, finançament i definició de la proposta fins a l'últim detall. Si el projecte ho requereix, realitzem el disseny d'interiors i fins i tot el disseny de l'entorn o el paisatgisme, amb l'avantatge de centralitzar en una única persona (director de projecte o project manager) tota aquesta informació. Així, s'obté un disseny harmònic i coherent a partir de les directrius inicials del projecte.

Arquitectura passiva i sostenible
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament del lloc web, i si ens dona el seu consentiment, també farem servir cookies per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències a partir dels seus hàbits de navegació. Més informació a Política de cookies
Rebutjar-ne l'ús  Acceptar i continuar navegant